Vydraž si zvolenú 20 minútovku

Trenažér 1 v čase medzi 17:20 - 17:40.

Víťazné podanie 30,00 €
od Jaroslav Ferianec
Tento časový slot je už obsadený. Ďakujeme vydražiteľovi za jeho príspevok.
Chcem inú 20 minútovku